GPS Sistem SkyEye + poklon 6 meseci u GPS online sistemu BEOSKY-a

Cena: 23.600 RSD | Sa popustom: 
21.900 RSD

GPS Sistem SkyEye  predstavlja sistem za daljinsko pozicioniranje i praćenje vozila, i pri tome koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS - za odredjivanje tačne lokacije, GPRS - za prenos podataka, Internet - za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije ( preko 100 vozila ). 

U vozilo se ugrađuje uređaj GPS Sistem SkyEye, koji u sebi poseduje GPS prijemnik i pomoću koga određuje tačnu poziciju, u sebi još ima GSM/GPRS modul koji koristi mrežu mobilne telefonije za prenos podataka do servera. Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, uređaj ima mogućnost slanja više različitih statusa, koje može da detektuje, a to su nivo napona akumulatora, detekciju otvaranja/zatvranja vrata i prtljaznog prostora, aktiviranju panik tastera, kao i posebno definisanih tastera od strane krajnjeg korisnika. Tako prikupljeni podaci se šalju ka dispečerskom centru gde se obrađuju i korisnici sistema GPS Sistem SkyEye putem web aplikacije GPS Sistem SkyEye ili specijalizovanih Desktop aplikacija GPS Sistem SkyEye mogu vršiti nadzor svojih vozila u realnom vremenu.

Kompanija Beosky nudi tri komercijalna modela korišćenja GPS Sistem SkyEye sistema, a to je putem Web aplikacije GPS Sistem SkyEye, kada krajnji korisnici putem interneta uz autorizaciju sa korisničkim imenom i lozinkom pristupaju aplikaciji, gde imaju mogućnost prikaza vozila u realnom vremenu na mapi, analize kretanja vozila za određen vremenski period i kreiranja raznih vrsta izveštaja. U ovom slučaju korisnik bi uz kupovinu uređaja, plaćao samo mesečnu pretplatu korišćenja aplikacije.

Drugi vid usluge je postavljanje kompletnog sistema GPS Sistem SkyEye u sedište krajnjeg korisnika, u ovom slučaju se postavlja server sa bazom podataka, sa nizom aplikacija koje opslužuju pomenuti server, kao i specijalizovana desktop aplikacija GPS Sistem SkyEye, koja direktno komunicira sa bazom podataka, koja ima zadatak administriranja čitavog voznog parka, vizuelni prikaz kompletne flote vozila, različite vrste analiza i kreiranje određenih izveštaja koji pospešuju iskorišćenost vozila i dovode do drastičnog smanjenja troškova.

Treci vid ponude koji stize iz Beosky  je instalacija desktop aplikacije na odredjene racunare kod krajnjeg korisnika, i oni ce putem interneta koristiti usluge kontrolnog centra koji se nalazi u sedistu kompanije Beosky . Koriscenjem desktop aplikacije ovim vidom usluge obezbedjuje se komotniji i detaljniji rad sa podacima, ali takodje ste ograniceni slobodom odakle mozete pratiti vozila, sto je jedina prednost web aplikacije.

Kada pricamo o troskovima, pre svega se misli na blagovremeno preusmeravanje vozila-predefinisanje rute, sistem pomaže prevoznicima da unaprede svoju realizaciju otklanjajući eventualna kašnjenja, i da na najbrži i najefikasniji način odgovore na zahteve svojih klijenata. Zahvaljujući raznim analizama koje Oris 08 pruža, moguće je optimizovati vozni park i direktno uticati na povećanje iskorišćenosti flote.

Sistem Oris 08 je dovoljno fleksibilan i modularan da odgovori i na određene specijalne zahteve korisnika u svim svojim segmentima kako na hardveru tako i na softveru.
 
                                                          Garancija 12 meseci

Poklon : Ugradnja + 6 meseci u GPS online sistemu BEOSKY-a 


BEOSKY je relativno mlada perspektivna, efikasna i pouzdana organizacija sa izvanrednim rastom i odličnim potencijalom.
Tokom poslednjih nekoliko godina, BEOSKY je izgradio vodeću poziciju na domaćem tržištu u oblasti telekomunikacije, BEOSKY je unapredio svoje poslovanje u svim segmentima poslovne mreže, snažan finansijski rast, novi visoko obrazovani kadrovi sa novim proizvodima i uslugom samo su jedan deo uspešnog poslovanja na celoj teritoriji zemlje.
 BEOSKY sistem je prepoznatljiv po svom jedinstvenom konceptu, koji omogućava klientima da maksimalno smanje troškove u cilju sprečavanja zloupotreba i povećanjem efikasnosti svog poslovanja. 


Comments