GPS Sistem Sky GTS + poklon 6 meseci u GPS online sistemu BEOSKY-a


Cena: 22.800 RSD | Sa popustom: 
16.900 RSD

GPS Personal Tracker GTS (Gps trackers System), namenjen praćenju lica i pokretnih objekata sa jednostavnom upotrebom, bez ugradnje i dodatnih elemenata.
GPS Personal tracker GTS sa ugrađenim GPS i GSM/GPRS modulima, veoma male velicine i težine, može se koristiti za live praćenje i zaštitu lica, dece, vozila, itd...
Uređaj poseduje SOS taster, koji momentalno signalizira i alarmira dispečerski centar a ujedno može da pošalje SMS, SOS poruku na zadati broj. Uređaj poseduje još dva dodatna tastera (B, C) na kojima se unapred definišu tri određena broja. Tasteri (B,C) imaju mogućnost upućivanja poziva i automacki se upotreba bilo kog tastera prikazuje na web-u, tako da ako je bilo koji taster upotrebljen, dispečer je u mogućnosti da to vidi, takođe kombinacijom (SOS, B, C) tastera uređaj moze da primi poziv. Uređaj poseduje opciju prisluškivača, bez aktiviranja mikrofona.‚ GTS ima široki spektar upotrebe, našao je svoju primenu u različitim oblastima, može se koristiti za određivanje trenutne lokacije, firmama za praćenje osoblja koji rade neki terenski posao a nisu vezani za bilo kakvo prevozno sredstvo.Osim lociranja, nadgledanja i upravljanja u realnom vremenu, sistem omogućava arhiviranje prikupljenih podataka u svrhu njihovog naknadnog pretraživanja i generisanja različitih vrsta izveštaja. Možete programirati različita područja vezana za geografske kordinate i dobijati izveštaje o ulasku ili izlasku nekog objekta ili lica iz označenog područja. 
                                     Garancija 12 meseci

Poklon : 6 meseci besplatno korisćenje GPS online sistem BEOSKY-a
 Firma Beosky 

BEOSKY je relativno mlada perspektivna, efikasna i pouzdana organizacija sa izvanrednim rastom i odličnim potencijalom.
Tokom poslednjih nekoliko godina, BEOSKY je izgradio vodeću poziciju na domaćem tržištu u oblasti telekomunikacije, BEOSKY je unapredio svoje poslovanje u svim segmentima poslovne mreže, snažan finansijski rast, novi visoko obrazovani kadrovi sa novim proizvodima i uslugom samo su jedan deo uspešnog poslovanja na celoj teritoriji zemlje.
BEOSKY sistem je prepoznatljiv po svom jedinstvenom konceptu, koji omogućava klientima da maksimalno smanje troškove u cilju sprečavanja zloupotreba i povećanjem efikasnosti svog poslovanja. Comments